Jobbørs

Frivillig jobbørs

Som forening er vi helt afhængige frivillige. Her på siden kan du få indblik i nogle af de opgaver som vi løbende søger folk til for at sikre at børn, unge og ældre kan få gode oplevelser. De forskellige opgaver kan skræddersyes dine ønsker og kompetencer. Vi kan tilbyde dig et stærkt fællesskab og glæden ved at få både unge og gamle i bevægelse. Vi lover at glæden overstiger besværet. Frivillighed er en gave.

Trænere og ledere

Vi søger altid dygtige trænere til vores mange forskellige hold. Det kan være til et ungdomshold eller motionshold eller til et dygtigt seniorhold. Alle vores trænere arbejder i teams med flere trænere og der er mulighed for masser af sparring og uddannelse.

Jobbet som træner er at planlægge og gennemføre træning på ugentlig basis samt at deltage i kampe.

Er du interesseret i at være træner så skal du skrive til formand@vanlosefloorball.dk

Dommere

Vi søger løbende dommere til at dømme vores mange ungdoms- og seniorkampe. Som dommer får du honorar for dit arbejde og du får uddannelse fra klubben. Som ung dommer sikre vi at du bliver udviklet og får sparring fra mere rutinerede dommere

Interesserede kan kontakte formand for dommerudvalget Nis Vinæs på nis.vinaes@gmail.com

Dommerkoordinatorer til dommerudvalget

Klubberne i Alliancen KBH står selv for at dømme alle ungdomskampe på hjemmebane samt en række seniorkampe. Vi søger derfor personer som har lyst til at gå ind i vores dommerudvalg, hvor vi rekrutterer nye dommere og gør dem vi har endnu bedre. Opgaven som dommerkoordinator er bl.a. et sikre der bliver påsat dommere de enkelte kampe. Klubben råder over ca. 12-15 aktive dommere.

Opgaverne er følgende:

 • Sikre overblik over hjemmebanekampe hvor der skal påsættes dommere
 • Informere dommergruppen i klubben om kommende kampe og sikre at der er en eller to som melder sig til hver kamp
 • Evt. spørge efter eksterne dommere på fælles facebookgruppe "find dommer til floorballkampe" - hvis dommerne ikke kan rekrutteres internt.
 • Informere klubbens kasserer om udbetaling af honorar til dommerne (dommere modtager skattefri betaling)
 • Bidrage til at rekruttere nye dommere primært blandt klubbens ungdomsmedlemmer og sørge for at potentielle dommere uddannes.
 • Samle klubbens dommere en gang i sæsonen til spisning. Her fortælles om nye tiltag og evt. nye ønsker til opgaven som dommer.
 • Du skal et vist overblik, have flair for planlægning og have lyst til at have med unge mennesker at gøre. Mest af alt skal du glædes ved at gøre en forskel for børn og unge.
 • Opgaven kan løses løbende og tager maksimalt en time om ugen. Du behøver ikke selv at være dommer.


Interesserede kan kontakte formand for dommerudvalget Nis Vinæs på nis.vinaes@gmail.com

Frivillige formidlere og kommunikatører

Vi søger frivillige til at skabe kommunikation på tværs af Alliancen KBHs mange aktiviteter og hold.

Vi vil gerne kommunikere mere til vores medlemmer, deres familie og venner. Her på hjemmesiden, i vores nyhedsbrev, på de sociale medier eller til de lokale medier. Enten på tekst eller på video – eller via gode billeder. Har du lyst til at hjælpe med at formidle, hører vi gerne fra dig. Al hjælp kan bruges. Du definerer selv hvor meget du vil bidrage. Det kan være referat fra en kamp, oplevelser fra en event eller bare en historie om en spiller eller andet fra klublivet. Vi skal nok hjælpe dig i gang og give sparring undervejs.

Er du interesseret i at være frivillig kommunikatør, så skal du skrive til formand@vanlosefloorball.dk

Holdledere til alle hold

Alle ungdomshold har tilknyttet en til to holdleder pr. hold som støtter trænerteamet. Opgaven som holdleder kræver ikke kendskab til floorball. Du skal bare have lyst til at koordinere rammerne omkring holdet og de ting som får holdet til at fungere.

Som holdleder er du bindeled mellem trænerne, de øvrige forældre og til klubbens bestyrelse eller ungdomsudvalg.

Dine opgaver som holdleder er følgende:

 • Informere de andre forældre om stævner og kampe når de bliver annonceret på Floorball Danmarks kampportal
 • Oprette træning, stævner og kampe som begivenheder på Holdsport.dk og opdaterer ved ændringer
 • Koordinere aktiviteter omkring kampe og stævner (samkørsel, dommerbord ved hjemmekampe, trøjenumre/lån, evt. frugt)
 • Sikre at spillerdata (mailadresse, telefonnumre, trøjenummer) er opdateret – helst ved at minde børn og forældre om at gøre det selv.
 • Hjælper med logistikken omkring holdene – herunder hjælpe nye spillere/forældre med at komme på Holdsport og komme med i den lukkede Facebook gruppe
 • Det ses gerne at holdledere deltager i forældremøder og i videst muligt omfang også møder op til kampe og stævner.

Du skal regne med et tidsforbrug på ca. 1 time om ugen i perioden august-maj. Det er vigtigt at alle opgaver omkring holdet - udover det sportslige, som trænerne varetager - koordineres af holdlederne. Det er IKKE holdledernes opgave at løse alle opgaver selv. Holdlederne skal sørge for at inddrage alle på holdet – inklusive forældre - så vi løfter i flok.

Bestyrelsen er forpligtet til at indhente børneattest på alle voksne der er involveret på ungdomsholdene – det gælder også holdledere.

Som anerkendelse for din indsats modtager du klubbens ”holdlederpakke”, som bl.a. indeholder trøjer og en årlig holdledermiddag.

Eventmager til stævner og store kampe


Klubben arrangerer forskellige stævner og events for vores børn, unge og ældre hen over sæsonen. Bl.a. arrangerer vi Kidzligastævner for U5 til U11 ligesom vi afholder Teenliga-stævner for de lidt større børn. Og vi afholder et eller to stævner for voksenmotionister. Og så har vi en masse ligakampe, som vi gerne vi gøre til en fest.

De forskellige events giver gode oplevelser og styrker kammeratskabet på de enkelte hold ligesom det styrker relationerne mellem de forskellige hold og klubber.

Til hver event er der behov for frivillige til at hjælpe med til afviklingen. Du kan bidrage med stort eller småt. Der er bl.a. brug for hjælp til følgende opgaver:

Personer til koordinering, styring og planlægning INDEN en event. Herunder information og markedsføring på Facebook eller andre platforme, rekruttering frivillige til opstilling og nedtagning af baner og boder, rekruttering af dommere og dommerbord (til stævner).

En koordinator der kan stå for den overordnede afvikling under stævnet. Herunder sikre bemanding af dommerbord, opsætning af kage og kaffebod samt fx underholdning.

Klubben har et velafprøvet koncept samt drejebøger, som kan kopieres. Men der er plads til at udvikle med gode ideer. Herunder kan der eksempelvis arbejdes med forskellige ideer til sjove indslag (papirflyverkonkurrencer, lotteri mv.). Du kan melde dig til en eller flere opgaver.