Politikker

Børne- og ungdomspolitik

Download børne- og ungdomspolitik her...

Børneattest:
Hvert år afgiver Alliancen KBH og de bagvedliggende klubber en erklæring om, at vi overholder reglerne og indhentelse af børneattester. Erklæringen er en forudsætning for, at klubben kan modtage tilskud fra kommunen og benytte kommunens lokaler og haller. Da vi har medlemmer under 15 år, indhenter vi børneattest hos politiet for alle trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer og andre voksne, der har mulighed for at få direkte kontakt med vores spillere under 15 år. Det betyder, at vi også indhenter børneattest for forældre, som er med som hjælpere til arrangementer med overnatning fx landsstævner.

Papirblanket til rekvisition hos politiet kan hentes på Politiets hjemmeside:
https://www.politi.dk/da/borge...
Her kan attesten også indhentes digitalt

De 10 forældreråd

1) Mød selv op til træning og kamp. Du viser, at du bakker op om dit barn, holdet og klubben
2) Giv opmuntring til alle spillere under kamp - ikke kun dit eget barn
3) Giv opmuntring i medgang og modgang. Giv altid positiv og anerkendende feedback
4) Respekter trænernes beslutninger – vær positiv og støttende
5) Se dommeren som en vejleder, der hjælper børnene. Kritiser ikke hans eller hendes afgørelser
6) Opfordre dit barn til at deltage i alle aktiviteter – også til kamp. Men pres ikke.
7) Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet og antal scoringer
8) Meld fra til træning og kamp i god tid – så trænerne får mulighed for god planlægning.
9) Floorball er en holdsport. Holdkammeraterne savner dit barn, når han eller hun ikke kommer til træning og kamp.
10) Vær nysgerrig og bak op om arbejdet i foreningen – det er værdsat, også af dit barn. Det kan blive til stærke familieoplevelser

Trænerguide - retningslinjer og gode råd til trænere

Download trænerguiden her...

Efterskoleophold

Ungdomsspillere, der er på efterskole og gerne vil spille kampe for i deres friweekender, kan bevare klubmedlemskabet via et efterskolekontingent. Kontingentet svarer til passivt medlemskab

Fotopolitik

Alliancen KBH vil gerne vise medlemmer og andre interesserede de foto og film, som bliver optaget i vores foreninger i forbindelse med træning, kampe, stævner og andre aktiviteter. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, da de i denne sammenhæng defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet.

Alle medlemmer accepterer ved indmeldelse i klubben, at Alliancen KBH og de bagvedliggende tre klubber kan bruge billedmateriale af mig/mit barn på hjemmesiden, klubbens sociale medier eller som PR-materiale. Alliancen KBH fører intet register over, hvem der ikke ønsker at blive fotograferet. Det er derfor op til den enkelte at give besked hver gang. Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man ved enhver foto- eller filmbegivenhed give sig til kende til fotografen og til den ansvarlige frivillige for aktiviteten. Det kan f.eks. være et medlem af bestyrelsen eller den træner, der står for aktiviteten. Har du spørgsmål til eller indsigelser i mod foto eller film, som foreningen har benyttet, bedes du straks kontakte klubbens bestyrelse.